مراقبتها لازم بعد از هايفو :

1- تا يک هفته پس از هايفو سر را پايين نگيريد

2-بعد از انجام کار از مصرف داروهاي ضد التهاب خودداري کنيد (داروهاي ضد التهاب مي تواند اثرات بازسازي کننده درمان با هايفو را کاهش دهد)

3 – تا يک هفته پس از هايفو از شستشوي صورت با اب داغ ،شنا ،سونا خودداري بفرماييد