.
دستگاه ايلايت از ترکيب سيستم نوري آي پي ال پيشرفته به همراه سيستم راديو فرکوئنسي براي از بين بردن موهاي زائد بدن کمک ميگيرد.
هنگام تابش نورهاي فشرده قوي به سطح پوست و رسيدن آن به به ريشه موها جهت گرم کردن و سوزاندن فوليکول مو . هميشه اين احساس خطر وجود دارد که گرماي توليد شده در سطح پوست ايجاد سوختگي بشود از طرفي اگر ميزان سطح انرژي توسط نور فشرده شده به حد کافي نباشد امکان نتيجه گيري بسيار کم ميشود براي حل اين مسئله از چندين تکنولوژي منحصر به فرد استفاده شده است که باعث شده اين دستگاه جز بهترين دستگاه دنيا با کمترين خطرات ( نزديک به صفر ) مورد استقبال بسيار زياد قرار بگيرد: