زماني که پوست چروک مي‌شود، در اصل زير پوست خالي و پوست دچار شکستگي مي‌شود. در اين وضعيت استفاده از کرم‌ها و درمان‌هاي موضعي قادر به کم‌ کردن عمق چروک نيستند و فقط مي‌توانند از ايجاد چروک‌هاي جديد جلوگيري کنند. در اين مورد تزريق‌هاي مزوتراپي هم مي‌توانند بسيار کمک‌کننده باشند.

جوان‌سازي پوست اولين مرحله براي رفع چين‌وچروک و آسيب‌هاي پوستي است.

براي درمان بايد بتوان تا حدي چروک‌ها را پر کرد، براي همين از مزوتراپي‌ در کنار ساير روش‌ها مانند ميکرونيدلينگ، راديوفريکانسي ، بوتاکس و… استفاده مي‌ش